การประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญา ( 4 ปี)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญา ( 4 ปี) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาตรบัณฑิตทั้ง 19 หลักสูตร เข้าร่วมรับฟังในการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

4,734 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*