ประชุมเพื่อเตรียมงานเกี่ยวกับโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู้อาเซียน ครั้งที่ 4 “

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 1 (อาคาร 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมงานเกี่ยวกับโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู้อาเซียน ครั้งที่ 4 “ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (อาคาร 41) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนสามารถในด้านต่างๆร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cr.งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1,322 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*