การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียวาระการประชุม ดังนี้
1.บันทึกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)
2.งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
3.การแก้ไขผลการเรียน
4.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

     

 

1,135 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*