ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาวารสารของคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาวารสารของคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการพัฒนาวารสารในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38

3,234 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*