♦    ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   คลิก

        ♦    นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  คลิก

532 total views, 2 views today