ข่าวทั่วไป

กิจกรรม “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563” สาขาการประถมศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรม “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563” สาขาการประถมศึกษา ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3อาคาร 41 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาและกลุ่มหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง 3,310 total views, no views today

3,310 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดูแล ติดตาม และสร้างแรงบันดาลใจ และเพื่อสร้างรูปแบบการผลิตครูที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4   311 total views, 1 views today

311 total views, 1 views today

ข่าวงานประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,181 total views, 1 views today

1,181 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ไหว้ครู-สู่ขวัญ ชาวพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู-สู่ขวัญ ชาวพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   171 total views, no views today

171 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center (ฉบับแก้ไข) ระยะที่ 5 ถึงสิ้นสุดโครงการ

ตามที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ได้ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center ระยะที่ 4-6 โดยกำหนดกิจกรรมระยะที่ 6 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อทดสอบการทำงานของระบบให้เต็มประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center (ฉบับแก้ไข) ระยะที่ 5 ถึงสิ้นสุดโครงการ ดังนี้ ระยะที่ 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทีมช่างโครงการปรับปรุงระบบเข้าเตรียมสถานที่ (ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ต) วันที่ [อ่านต่อ..]

525 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ระยะที่ 4-6

แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ระยะที่ 4-6 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้ ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-18 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. ระยะที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระหว่างเวลา 16.30-18.30 น. ระยะที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระเว่างเวลา [อ่านต่อ..]

1,027 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์         504 total views, no views today

504 total views, no views today

ข่าวการอบรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 5

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 868 total views, no views today

868 total views, no views today