ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ ระบบพิสูจน์ตัวตนเข้าระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

? ระบบพิสูจน์ตัวตนเข้าระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดแล้วนะครับ เช็ค USER เข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเองได้ที่ URLhttps://cc.srru.ac.th/authen/ ▶ Administration system of Internet users of Surindra Rajabhat University is launched. To check USER please login Internet system by yourself at URL https://cc.srru.ac.th/authen/ 398 total views, no views today

398 total views, no views today

ประกาศ

ประกาศ!!!ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username)  และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เพื่อรองรับการดำเนินการตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ตามประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้ นักศึกษาทุกระดับปริญญา ลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยระบุ – ชื่อผู้ใช้ : รหัสประจำตัวนักศึกษา จำนวน 11 หลัก – รหัสผ่าน : รหัสประจำตัวประชาชน จำนวน 13 [อ่านต่อ..]

408 total views, no views today

No Picture
ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-22.00 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดเอกสารดังแนบ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 324 total views, no views today

324 total views, no views today