ข่าวทั่วไป

กีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่16-17 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ตรงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนานักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านกีฬา ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการใช้การออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์     1,578 total views, no views today

1,578 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจเอกสารการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 การตรวจเอกสารการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 3 อาคาร 41 ณ ห้องช้างเผือก 710 total views, no views today

710 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 การรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 3 อาคาร 41 ณ ห้องช้างเผือก ห้องแดง และห้องช้างกระ 677 total views, no views today

677 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเพื่อเตรียมงานเกี่ยวกับโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู้อาเซียน ครั้งที่ 4 “

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 1 (อาคาร 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมงานเกี่ยวกับโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู้อาเซียน ครั้งที่ 4 “ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (อาคาร 41) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนสามารถในด้านต่างๆร่วมกัน     [อ่านต่อ..]

1,182 total views, no views today

ประกาศ

รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 การรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 3 อาคาร 41 ณ ห้องช้างเผือก ห้องแดง และห้องช้างกระ 668 total views, no views today

668 total views, no views today