ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมแบ่งปันสิ่งของ ณ “ตู้ปันสุข นักศึกษา” หน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้ง “ตู้ปันสุขนักศึกษา” บริเวณสำนักงานคณบดีคณคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน และของใช้  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของสามารถนำมาใส่ในตู้ดังกล่าวได้วันนี้ เป็นต้นไป

696 total views, 1 views today

2 Comments

  1. Sürekli klasik elbise yaşlı erkek çıtır kız
    31 çekerken göz kapatmama sebep oluyordu. Biz bakismaya basladik.
    Eğer yarağın başı içinde olmasa bu görüntüyü seyretmek de
    herkese sanırım muhteşem bir haz verirdi Ben artık yarağa yaşlı erkek çıtır kız Ev sahibine teşekkür ettik.
    Onu düşünüyorum dedi, salonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.