ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41
สาขาวิชาการประถมศึกษา
1.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม : เป็นประธานการตรวจประเมิน
2.อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า : กรรมการ
3.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา  : กรรมการและเลขานุการ
4.นายพีรดนย์ สุวรรณพานิช : ผู้ช่วยเลขานุการ

1,401 total views, 38 views today

282 Comments

  1. Türk liseli kız kavgası 2015. vidyomatik. 0:44.
    TÜRK ERGEN LİSELİ KIZ KAVGASI HD (1080P) Video Merkezi.
    2:14. türk gizli çekim amatör liseli kız Amatör Şarkılar ve Şarkıcılar.

    Amatör Sesler. 1:55. Periscope Türk Liseli Kız Show
    Yapıyor 2016 YENİ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.