แจ้งการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 31  โดยปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ชั้น 3 อาคาร 31 เพื่อเตรียมรับการติดตั้ง พร้อมทั้งเชื่อมต่อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายตามโครงการดังกล่าวเข้ากับระบบเดิมของมหาวิทยาลัย  ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

425 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.