การจัดอบรม”หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจเข้ารีบการพัฒนาในหลักสูตรระดับ
1.ระดับชำนาญการพิเศษ (อบรม 4 วัน)
2.ระดับเชี่ยวชาญ (อบรม 5 วัน)
รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 4-7,4-8 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 2/2563 วันที่ 11-14,11-15 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 3/2563 วันที่ 7-10,7-11 ธันวาคม 2563
สถานที่อบรม ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

     

1,645 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.