การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

  1. การจัดโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สานสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 2565
  2. การเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน คณะครุศาสตร์

1,499 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.