กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

📌📌 กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 📌📌

💌ภาคปกติ กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาตามชั้นปี ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 27 พ.ค.65
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 30 พ.ค.65
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 31 พ.ค.65
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1 มิ.ย.65
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 มิ.ย.65
– เพิ่มถอน รายวิชาด้วยตนเอง (ยกเว้นชั้นปีที่ 1) 6-10 มิ.ย. 65
– เพิ่มถอน รายวิชา (ยื่นคำร้องออนไลน์) 13-24 มิ.ย. 65
🎉วันเริ่มการเรียนการสอน 13 มิ.ย. 65🎉

💌ภาคพิเศษ กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาในวันที่ 11 มิ.ย.65
– เพิ่มถอน รายวิชาด้วยตนเอง (ยกเว้นชั้นปีที่ 1) 11-112 มิ.ย. 65
– เพิ่มถอน รายวิชา (ยื่นคำร้องออนไลน์) 18-26 มิ.ย. 65
🎉วันเริ่มการเรียนการสอน 18 มิ.ย. 65🎉

571 total views, 1 views today

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.