การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่1 ประจำปี 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มีกำหนดให้มีการทดสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 19 หลักสูตรเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex

 

644 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.