โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทุนผู้ใหญ่ใจดี บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาสาขาปฐมวัย ตามแนวโครงการพระราชดำริ

วันที่ 29-30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทุนผู้ใหญ่ใจดี บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาสาขาปฐมวัย ตามแนวโครงการพระราชดำริ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เรื่อง การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การสอนภาษาแบบธรรมชาติ และการผลิตสื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา โดยจะจัดโครงการระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 และ 23-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41  โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการตรวจ ATK และส่งผลยืนยันมายังคณะครุศาสตร์ก่อนเข้ารับการอบรมทุกคน

192 total views, 1 views today

2 Comments

  1. Pharmacy startup Medly Pharmacy has opened a three-story
    headquarters in Bushwick, after raising $100 million in funding earlier this
    year. The square-foot space at 31 Debevoise Street will serve
    as the corporate offices, retail pharmacy, and operations center for the startup’s primary offering: its
    same-day prescription delivery service.

Leave a Reply

Your email address will not be published.