เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ (ณ ลานกิจกรรมชั้นล่าง อาคาร 41)
   

2,403 total views, 3 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.