พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับทีมผู้ฝึกสอน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดสุรินทร์ ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับทีมผู้ฝึกสอน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดสุรินทร์ ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เมื่อวันที่ 5 – 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

47,938 total views, 3 views today