อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM การพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM การพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน  วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom เนื่องจากสถานการณ์ไฟดับ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41  เข้าอบรมออนไลน์ Zoom คลิ๊ก        Meeting ID : 842 480 3891      Passcode : 044514611

2,245 total views, 1 views today