โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประแจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมรองที่ 2 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวามเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วม จำนวน 20 คน

2,019 total views, 1 views today