สารจากผู้บริหาร

 

📌สารจากผู้บริหาร📌
…..ในนามทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 49 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ณ บ้านครุศาสตร์ที่แสนอบอุ่น ด้วยความชื่นชมและยินดียิ่ง
ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในบ้านหลังนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะครุศาสตร์ จะบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมด้วย ปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะ และจะพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จนนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
“เราคือ เลือดม่วงเขียว เราคือ ครอบครัวครุศาสตร์ เราจะจับมือกันเพื่อเป็นพลังก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยความมุ่งมั่นตลอดไป”
.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2,309 total views, 1 views today