มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://bandhit.srru.ac.th/

หรือมาสมัครที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 (อาคาร To be number one) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 044-514616

746 total views, 2 views today