โครงการ พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุมไอยเรศ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1,013 total views, 1 views today