โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

4,376 total views, 1 views today