พิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565

📣พิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565📣
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

712 total views, 2 views today