โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบการทดสอบให้กับอาจารย์ประจำสาขาวิชา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบการทดสอบให้กับอาจารย์ประจำสาขาวิชา
วันที่ 14 สิงหาคม 2565
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1,173 total views, 3 views today