การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) และกิจกรรมนิเทศติดตามและ Focus Group สรุปผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครู ตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) ภายใต้โครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

23,383 total views, 6 views today