โครงการ “การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน”

🏃‍♂🏃โครงการ “การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน”🏃‍♂🏃
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
.
.
วิทยากร อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ/อาจารย์จักรี อย่าเสียสัตย์

1,863 total views, 1 views today