กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2565
แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัตนธรรมเมธี
อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

2,105 total views, 3 views today