ประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เซ่นไหว้บรรพบุรุษตามขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยเชื้อสายเขมร จัดขึ้น ณ ศาลปู่-ตา ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1,812 total views, 1 views today