พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์เข้าร่วมขบวนแห่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5,999 total views, 1 views today