กิจกรรม Big Cleaning Day คณะครุศาสตร์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสภาพการทำงาน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภายในองค์กร มีความเป็นระเบียบมีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในคณะครุศาสตร์

1,501 total views, 2 views today