การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และผู้กำกับลูกเสือสามัญ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขึ้นความรู้เบื้องต้น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และผู้กำกับลูกเสือสามัญ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขึ้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41

7,777 total views, 2 views today