ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ที่ไดัรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง”รองอธิการบดี”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

9,760 total views, 2 views today