การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบในครั้งนี้ ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-ทดสอบวิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการและทดสอบวิชาวัดแววความเป็นครู

-ทดสอบวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)

7,282 total views, 3 views today