การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7,641 total views, 3 views today