5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

9,347 total views, 2 views today