ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

8,788 total views, 1 views today