กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL 1) 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL 1)  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ Webex Meetings

8,020 total views, 1 views today