ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 2566”

🎉ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 🎉
🎁ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 2566
🗓วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
🕘เวลา 09.00 น. ครุศาสตร์ร่วมใจ ทำบุญขึ้นปีใหม่ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์)
🕙เวลา 10.00 น. กิจกรรมส่งมอบของขวัญและความสุขให้กับนักศึกษา (ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 41)
🕛เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักศึกษา
🕐เวลา 13.00 น. กิจกรรมอำนวยอวยพรลูกศิษย์ และระดมความคิดเห็นในการ พัฒนาคณะครุศาสตร์

7,454 total views, 1 views today