ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์และบุคลากรทุกท่านอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง

ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์และบุคลากรอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิชาการ ในระบบ MIS มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ลิงค์ https://mis.srru.ac.th

17,529 total views, 3 views today