โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเสริมศักยภาพสู่วิชาชีพ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเสริมศักยภาพสู่วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

44,613 total views, 2 views today