ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

21,276 total views, 5 views today