ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5,577 total views, 2 views today