การประชุมเพื่อหารือการยกร่างรายวิชาชีพครู

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการยกร่างรายวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

18,703 total views, 1 views today