นักกีฬา ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดย
นายแก้วเก้า  คงใจดี นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเพาะกาย สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม.

นายพชธกร ทองศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากกีฬาเพาะกาย สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม.

นายณัฐพงษ์ ศรีนนทา นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สามารถคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑา ประเภทเขย่งก้าวกระโดด สถิติ 15.43 เมตร

29,439 total views, 76 views today