การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ 28 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ www.srru.ac.th 

30,204 total views, 4 views today