คณะครุศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะครุศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 2/2566  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

28,087 total views, 6 views today