คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖

http://

17,395 total views, 74 views today