ขอแสดงความยินดีกับ กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัล โครงการประกวด “การผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาครูปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ”

🏆ขอแสดงความยินดีกับ🏆
กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมี 5 รางวัลในการแข่งขัน
จาก 14 ทีม กับรางวัลรองชนะเลิศ
โครงการประกวด “การผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาครูปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ”
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงาน BRICC FESTIVAL 2023 “ราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6”
ทีม 📍Early childhood creative Play
นางสาวพรรณภัค จัตุรภัทร
นางสาวสุณิสา บุตรงาม
นางสาวทิพาวดี อกอุ่น
นางสาวเนตรชนกวิชัยรัตน์
นางสาวสุภาวรรณ ชะมาประโคน
🚀อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
อาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา
อาจารย์ภัทริยากุล แก่นแก้ว
อาจารย์ผ่องนภา พรหมเกษ
อาจารย์จักรี อย่าเสียสัตย์
Cr.การศึกษาปฐมวัย

27,492 total views, 77 views today